THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

72.490 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

135.600 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT (G)

109.920 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

PHI LÊ CÁ BƠN ICELAND

164.925 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

149.700 đ

 

ỐC BULOT

146.910 đ

 

PHI LÊ CÁ BƠN (G)

197.910 đ

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

160.380 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ ĐỎ 300G

141.780 đ

 

CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

156.000 đ

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700 đ