THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

CÁ TUYẾT GINDARA SIZE 2.2 - 4

369.975 đ

 

CÒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

405.000 đ

 

HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

77.990 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

135.600 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT (G)

109.920 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

214.900 đ

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

169.900 đ

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

189.900 đ

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

84.900 đ

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000 đ

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

148.500 đ