THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA SNAPPER 500G

135.600 đ

 

ỐC BULOT

146.910 đ

 

CÁ BƠN FILLET

197.910 đ

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

160.380 đ

 

CÁ MÚ ĐỎ FILLET

141.780 đ

 

THỊT CÀNG GHẸ 454G

543.200 đ

 

THỊT GHẸ 454G

898.400 đ

 

CÁ TẦM ĐÔNG LẠNH CẮT LÁT

82.640 đ

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

104.600 đ

 

PHI LÊ CÁ SARDINE ĐÔNG LẠNH

110.960 đ

 

FROZEN WHOLE GUTTED SOLE

193.900 đ

 

SURIMI

925.000 đ