THỦY HẢI SẢN   :  THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

CÁ TẦM ĐÔNG LẠNH CẮT LÁT

82.640 đ

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

104.600 đ

 

PHI LÊ CÁ SARDINE ĐÔNG LẠNH

110.960 đ

 

FROZEN WHOLE GUTTED SOLE

193.900 đ

 

SURIMI

925.000 đ

 

CÁ CHẼM ĐÔNG LẠNH

60.800 đ

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH

117.160 đ

 

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

54.960 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

175.000 đ

 

VẸM TALLEY'S IQF GREENSHELL

614.000 đ

 

SÒ ĐỎ SIZE L

679.000 đ

 

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH HIGHFORD

374.800 đ