THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

77.990 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

135.600 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT (G)

109.920 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

148.500 đ

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

175.600 đ

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

259.700 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

175.000 đ

 

SÒ ĐIỆP MỘT MẢNH THAIMEX

65.000 đ

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

164.970 đ

 

ỐC BULOT

146.910 đ

 

PHI LÊ CÁ BƠN ICELAND (G)

197.910 đ