Cá Thu Đóng Hộp

CÁ THU NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

87.500 đ

 

CÁ THU SỐT CÀ CỔ ĐIỂN AMANDA

123.700 đ

 

CÁ THU NHẬT OTTOGI

99.800 đ

 

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

123.700 đ

 

CÁ HỒI NGÂM DẦU PINK BEAUTY

124.740 đ