Cá Ngừ Đóng Hộp

CÁ NGỪ SỐT CÀ (CÓ HÀNH VÀ ĐẬU) MONDE PREMIUM 185G

50.000 đ

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VẰN NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

CÁ NGỪ BÒ NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800 đ

 

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

95.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 80G

47.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG 175G

45.700 đ