Cá Ngừ Đóng Hộp

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

95.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 80G

47.800 đ

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE CANNED

53.500 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG

36.000 đ