CÁ ĐÓNG HỘP

TRỨNG CÁ VỚI CÀ CHUA KHÔ AMANDA 200G

123.700 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT RAU THÌ LÀ AMANDA 200G

96.200 đ

 

CÁ NGỪ SỐT CÀ (CÓ HÀNH VÀ ĐẬU) MONDE PREMIUM 185G

50.000 đ

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VẰN NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

CÁ NGỪ BÒ NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800 đ

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU OLIU RAMIREZ 125G

67.400 đ

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400 đ