THỦY HẢI SẢN   :  CÁ ĐÓNG HỘP

TRỨNG CÁ HỒI CAVIA FRIEDRICHS

499.600 đ

 

TRỨNG CÁ CAVIAR ĐỎ FRIEDRICHS

189.400 đ

 

TRỨNG CÁ TẦM FRIEDRICHS

189.400 đ

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

79.500 đ

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU OLIVE JOHN WEST

79.500 đ

 

CÁ THU NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST

87.500 đ

 

CÁ MÒI SỐT BBQ

79.500 đ

 

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

95.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 80G

47.800 đ

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE CANNED

53.500 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG

36.000 đ