THỦY HẢI SẢN

CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 120G

79.800 đ

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU OLIU RAMIREZ 125G

67.400 đ

 

CÁ MÒI SỐT CÀ RAMIREZ 125G

57.400 đ

 

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT XAY NHUYỄN AMANDA 190G

97.400 đ

 

CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

156.000 đ

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700 đ

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300 đ

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400 đ

 

TÔM BẮC CỰC ĐÔNG LẠNH (G)

136.475 đ

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

214.900 đ

 

NGHÊU SẠCH LENGER 0.6KG 

38.500 đ