THỦY HẢI SẢN

CUA LỘT MYANMAR

131.400 đ

 

KHOANH MỰC TẨM BỘT THAIMEX

59.000 đ

 

VẸM XANH

80.370 đ

 

VẸM XANH NEWZEALAND TƯƠI

525.000 đ

 

MỰC NHỒI HẢI SẢN

96.000 đ

 

CÁ TẦM ĐÔNG LẠNH CẮT LÁT

82.640 đ

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

104.600 đ

 

PHI LÊ CÁ SARDINE ĐÔNG LẠNH

104.600 đ

 

FROZEN WHOLE GUTTED SOLE

193.900 đ

 

SURIMI

925.000 đ

 

CÁ CHẼM ĐÔNG LẠNH

60.800 đ

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH

117.160 đ