THỦY HẢI SẢN

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

160.380 đ

 

NGHÊU NÂU LENGER 1.2KG

82.700 đ

 

KHÔ CÁ CƠM NIBOSHI 180G

190.600 đ

 

CÁ NGỪ SỐT CÀ (CÓ HÀNH VÀ ĐẬU) MONDE PREMIUM 185G

50.000 đ

 

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VẰN NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

53.500 đ

 

CÁ NGỪ VÂY VÀNG NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

CÁ NGỪ BÒ NGÂM DẦU MONDE PREMIUM 185G

54.900 đ

 

PHI LÊ CÁ MÚ ĐỎ 300G

141.780 đ

 

CÁ BỚP CẮT KHÚC THAIMEX (ĐÔNG LẠNH)

186.000 đ

 

CÁ NGỪ SỐT CAY RAMIREZ 120G

86.300 đ