THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

256.080 đ

 

Trứng Cá Cà Chua Phơi Khô Amanda 200G

123.700 đ

 

Trứng Cá Tuyết Rau Thì Là Amanda 200g

96.200 đ

 

TÔM KHÔ 500G

599.400 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT

182.600 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA SNAPPER 500G

135.600 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT

109.920 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT

112.900 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ