THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

194.940 đ

 

CÁ TUYẾT GINDARA SIZE 2.2 - 4

369.975 đ

 

CÒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

405.000 đ

 

TRỨNG CÁ VỚI CÀ CHUA KHÔ AMANDA 200G

123.700 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT RAU THÌ LÀ AMANDA 200G

96.200 đ

 

TÔM KHÔ HOÀNG YẾN

66.245 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT 100G

182.606 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

77.990 đ

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

135.600 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT (G)

109.920 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT (G)

112.900 đ