THỦY HẢI SẢN

PHI LÊ CÁ HỒI TƯƠI

163.120 đ

 

Trứng Cá Cà Chua Phơi Khô Amanda 200G

123.700 đ

 

Trứng Cá Tuyết Rau Thì Là Amanda 200g

96.200 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI THÁI LÁT

182.600 đ

 

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

189.940 đ

 

THĂN CÁ TUYẾT

110.000 đ

 

PHI LÊ CÁ TUYẾT

112.800 đ

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900 đ

 

FILLET CÁ CHẼM

153.000 đ

 

FILLET CÁ MÓ KHÔNG DA

138.700 đ

 

TROPICAL SOLE FILLET

150.000 đ

 

CÁ HỒNG

358.700 đ