SỮA

Sữa Chua Dâu Yoplait 125g

24.750 đ

 

Sữa Chua Việt Quất Yoplait 125g

24.750 đ

 

SỮA CHUA VỊ MẬN ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA TÁO XANH ÍT BÉO ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA CHERRY ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA DÂU ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ TỰ NHIÊN ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA ĐÀO VÀ CHANH DÂY ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG BARISTA KHÔNG ĐƯỜNG 1,8L

79.500 đ

 

SỮA CHUA XOÀI ELLE & VIRE

22.500 đ

 

THẠCH SỮA CHUA ĐÀO PETITZEL 250G

62.700 đ

 

SỮA CHUA VIỆT QUẤT ELLE & VIRE

22.500 đ