THỨC UỐNG  :  NƯỚC KHOÁNG

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO

62.807 đ

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO

47.900 đ

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO

33.900 đ

 

NƯỚC KHOÁNG SANPELLEGRINO

69.900 đ

 

NƯỚC KHOÁNG PERRIER

55.645 đ

 

NƯỚC KHOÁNG PERRIER

37.500 đ

 

NƯỚC KHOÁNG CÓ GAS SURGIVA

52.000 đ

 

NƯỚC KHOÁNG EVIAN

58.700 đ

 

NƯỚC KHOÁNG CHAI NHỰA ALBA

6.000 đ

 

NƯỚC KHOÁNG CÓ GA ALBA

6.900 đ

 

NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ALBA

19.900 đ

 

NƯỚC KHOÁNG POCARI

14.900 đ