THỨC UỐNG

SỮA CHUA TRÁI CÂY DÂU HỖN HỢP MILKANA

18.600 đ

 

SỮA CHUA DÂU DALAT MILK

12.000 đ

 

SỮA CHUA NHA ĐAM DALAT MILK

12.000 đ

 

SỮA CHUA PLAIN DALAT MILK

12.000 đ

 

SỮA CHUA LÊN MEN ĐÀO DALAT MILK

12.000 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 100G

12.000 đ

 

SỮA CHUA CÓ ĐƯỜNG DALAT MILK

49.700 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 500G

49.700 đ

 

SỮA CHUA KEM CHANH DAIRY FARMERS

54.600 đ

 

SỮA CHUA MẬT ONG DAIRY FARMERS

54.600 đ

 

SỮA CHUA DÂU DAIRY FARMERS

54.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ QUẢ MỌNG HỖN HỢP YOPLAIT

24.750 đ