THỨC UỐNG

SỮA CHUA XOÀI EMMI

29.500 đ

 

Sữa Tiệt Trùng Nguyên Kem Table Cove 4 hộp x 200ml

54.000 đ

 

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ ĐÀO EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ VIỆT QUẤT EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG EMMI GREEK 0%

68.700 đ

 

SỮA CHUA NHA ĐAM EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ VANILLA MILKANA

17.400 đ

 

SỮA CHUA VỊ MƠ MILKANA

18.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU MILKANA

18.500 đ

 

SỮA CHUA TRẺ EM VỊ DÂU MILKANA

18.600 đ