THỨC UỐNG

SỮA CHUA XOÀI ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VIỆT QUẤT ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA NAM VIỆT QUẤT ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ TỰ NHIÊN GREEK STYLE ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA MẬT ONG KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA MÂM XÔI KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA TRÁI CÂY THƠM ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VIỆT QUẤT EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA DÂU EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA XOÀI EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI

29.500 đ