THỨC UỐNG

NƯỚC ÉP DETOX GINGER TONIC GUANABANA

59.000 đ

 

TRÀ XANH VỊ SÂM VÀ MẬT ONG ARIZONA 680ML

56.400 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU POPLAIT 125G

26.800 đ

 

NƯỚC ÉP MELON CHIA DETOX GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

NƯỚC ÉP DETOX GREEN GLOW GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

NƯỚC ÉP DETOX IMMUNITY GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

SỮA HẠT ĐIỀU GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

NƯỚC ÉP BEET DETOX GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

BIA KHÔNG CỒN ASAHI 350ML

84.620 đ

 

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 500ML

5.000 đ

 

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 1.5L

15.000 đ

 

TRÀ CHANH ARIZONA 680ML

56.400 đ