THỨC UỐNG

NƯỚC ÉP DETOX GINGER TONIC GUANABANA

59.000 đ

 

SỮA BỘT HẠNH NHÂN HẠT PHỈ HỮU CƠ LA MANDORLE 400G

625.000 đ

 

SỮA BỘT HẠNH NHÂN HỮU CƠ LA MANDORLE 400G

625.000 đ

 

SỮA BỘT HẠNH NHÂN HẠT DẺ HỮU CƠ LA MANDORLE 400G

625.000 đ

 

SỮA HẠT PHỈ NGUYÊN CHẤT 946ML

159.700 đ

 

SỮA ĐẠI MẠCH THE BRIDGE 1L

134.900 đ

 

SỮA GẠO NGUYÊN CHẤT PURE PACIFIC 946ML

139.700 đ

 

TRÀ XANH VỊ SÂM VÀ MẬT ONG ARIZONA 680ML

53.016 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU POPLAIT 125G

26.800 đ

 

NƯỚC ÉP MELON CHIA DETOX GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

NƯỚC ÉP DETOX GREEN GLOW GUANABANA 300ML

59.000 đ

 

NƯỚC ÉP DETOX IMMUNITY GUANABANA 300ML

59.000 đ