THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN

SANDWICH RAU CỦ CUORE

43.000 đ

 

SANDWICH CÁ NGỪ & CÀ CHUA CUORE

43.000 đ

 

SANDWICH CÁ HỒI CUORE

43.000 đ

 

SANDWICH GÀ & PHÔ MAI CHAWARMA CUORE

43.000 đ