BÁNH TƯƠI

BÁNH MÌ ĐEN HỮU CƠ PUMPERNICKEL 500G

106.400 đ

 

BÁNH MÌ PITA NGUYÊN CÁM 360G

55.000 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN NGUYÊN CÁM VỚI HẠT LANH PEMA 500G

104.200 đ

 

BÁNH MỲ NGUYÊN CÁM RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH TART VỊ ANH ĐÀO NAKAYAMA SEIKA

312.500 đ

 

NAKAYAMA SEIKA BÁNH TART VỊ TRÀ XANH

312.500 đ

 

BÁNH SESAME SEED BAGEL

22.000 đ

 

BÁNH THE MULTI GRAIN BAGEL

22.000 đ

 

BÁNH MUFFIN CHOCOLATE

20.500 đ

 

BÁNH MUFFIN VANILLA

20.500 đ

 

BÁNH MUFFIN VELVET

20.500 đ