BÁNH TƯƠI

BÁNH MÌ ĐEN HỮU CƠ PUMPERNICKEL 500G

106.400 đ

 

BÁNH MÌ PITA NGUYÊN CÁM 360G

55.000 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN NGUYÊN CÁM VỚI HẠT LANH PEMA 500G

104.200 đ

 

BÁNH MỲ NGUYÊN CÁM RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH MUFFIN CHOCOLATE

20.500 đ

 

BÁNH MUFFIN VANILLA

20.500 đ

 

BÁNH MUFFIN VELVET

20.500 đ

 

BÁNH MÌ PHÔ MAI CANEMBERT D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ SOCOLA D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ BƠ MUỐI D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MỲ 12 LOẠI HẠT LA VITA

83.000 đ