THỨC ĂN NHẸ  :  BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

17.000 đ

 

BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

FRISSTA 4 CHEESE FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

FRISSTA CHICKEN FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH

99.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

26.000 đ

 

BỘT LÀM BÁNH ĐÔNG PUFF PASTRY

418.500 đ