BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH MỲ NGŨ CỐC HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

84.500 đ

 

BÁNH ĐÔNG LẠNH SOCOLA FONDANT PRIVE 90G

87.800 đ

 

BÁNH XẾP BLINIS LOẠI NHỎ HIỆU DELICES DU CHEF

128.300 đ

 

BÁNH MÌ BAGUETTES PHÁP

41.900 đ

 

BÁNH PANCAKES FREE GLUTEN DELICES DU CHEF 200G

178.500 đ

 

BÁNH MÌ BAGUETTES NHIỀU LOẠI HẠT BRIDOR (ĐÔNG LẠNH) 280G

45.900 đ

 

BÁNH MÌ NHO LOẠI LỚN ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

BÁNH SỪNG TRÂU LOẠI LỚN ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

23.900 đ

 

VỎ BÁNH TACO LÀM TỪ BỘT BẮP ĐÔNG LẠNH 550G

139.000 đ

 

BÁNH MÌ NHO LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC 30G

59.500 đ

 

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

16.900 đ

 

BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

59.500 đ