BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH XẾP BLINIS LOẠI NHỎ HIỆU DELICES DU CHEF

128.300 đ

 

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

BÁNH TRÁNG BỘT BẮP KIỂU MEXICO ĐÔNG LẠNH

139.000 đ

 

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

17.000 đ

 

BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

FRISSTA 4 CHEESE FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

FRISSTA CHICKEN FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH

99.000 đ