THỨC ĂN NHẸ

FRISSTA 4 CHEESE FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

FRISSTA CHICKEN FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA

108.000 đ

 

FRISSTA PEPPERONI FROZEN PIZZA SMALL

70.000 đ

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH

99.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

26.000 đ

 

BỘT LÀM BÁNH ĐÔNG PUFF PASTRY

418.500 đ

 

PIZZA PHÔ MAI

86.000 đ