THỨC ĂN NHẸ

BÁNH MÌ SANDWICH PAC

28.000 đ

 

BÁNH MUFFIN CỔ ĐIỂN ANH LA VITA

86.000 đ

 

BÁNH MÌ GIÒN

279.900 đ

 

BÁNH MỲ LÚA MỲ MẬT ONG

70.000 đ

 

BRIDOR MULTIGRAINS BAGUETTES

45.900 đ

 

BÁNH MÌ BAGUETTES PHÁP

41.900 đ

 

BÁNH MỲ DÀI MỀM

13.000 đ

 

BÁNH MỲ PHÁP

13.000 đ

 

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH MỲ HÌNH KIM CƯƠNG ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

17.000 đ

 

BÁNH SỪNG TRÂU ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

12.000 đ