THỨC ĂN NHẸ

SALAD IN LOVE WITH COCONUT REGULAR - GUANABANA

90.000 đ

 

SALAD FIFTY SHADES OF GREEN

135.000 đ

 

SALAD FIFTY SHADES OF GREEN - GUANABANA

100.000 đ

 

SALAD CLASSIC CAESAR - GUANABANA

100.000 đ

 

SALAD CLASSIC CAESAR REGULAR - GUANABANA

100.000 đ

 

GRANOLA TROPICAL FRIZEO GUANABANA

59.000 đ

 

GRANOLA BERRIES PARFAIT GUANABANA

59.000 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN NGUYÊN CÁM VỚI HẠT LANH PEMA 500G

104.200 đ

 

BÁNH MỲ NGUYÊN CÁM RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH MỲ ĐEN RYVITA 250G

105.070 đ

 

BÁNH MÌ NHO LOẠI LỚN ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

BÁNH TART VỊ ANH ĐÀO NAKAYAMA SEIKA

312.500 đ