THỨC ĂN NHẸ

BÁNH THE MULTI GRAIN BAGEL

20.000 đ

 

BÁNH MUFFIN CHOCOLATE

17.000 đ

 

BÁNH MUFFIN VANILLA

17.000 đ

 

BÁNH MUFFIN VELVET

17.000 đ

 

BÁNH MÌ VỊ PHÔ MAI D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ SOCOLA D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ ĐƯỜNG NÂU OKINAWA D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ BƠ MUỐI D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH COOKIE HỖN HỢP

38.000 đ

 

BÁNH QUY CIGARETTE

49.900 đ

 

BÁNH QUY LƯỠI MÈO HẠNH NHÂN

54.900 đ

 

BÁNH QUY LƯỠI MÈO

35.000 đ