THỨC ĂN NHẸ

SALADS PEACE LOVE & SESAME REGULAR - GUANABANA

90.000 đ

 

SALAD IN LOVE WITH COCONUT REGULAR - GUANABANA

90.000 đ

 

FIFTY SHADES OF GREEN - GUANABANA

100.000 đ

 

SALAD CLASSIC CAESAR - GUANABANA

135.000 đ

 

CLASSIC CAESAR REGULAR - GUANABANA

100.000 đ

 

YAOURT NGŨ CỐC TROPICAL FRIZEO

59.000 đ

 

YAOURT NGŨ CỐC BERRIES PARFAIT

59.000 đ

 

BÁNH TÁO VÀ HẠNH NHẬN NHỎ ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

38.000 đ

 

BÁNH TART VỊ ANH ĐÀO NAKAYAMA SEIKA

312.500 đ

 

NAKAYAMA SEIKA BÁNH TART VỊ TRÀ XANH

312.500 đ

 

BÁNH SỪNG BÒ

25.000 đ

 

BÁNH THE MULTI GRAIN BAGEL

20.000 đ