THỊT & TRỨNG   :  THỊT TƯƠI

XƯƠNG ỐNG HEO HỮU CƠ FAU

103.600 đ

 

ĐUÔI HEO FAU

75.300 đ

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

110.000 đ

 

THỊT NẠC THĂN TEAPO    

88.350 đ

 

THỊT NẠC VAI HEO TEAPO

88.350 đ

 

SƯỜN HEO TEAPO          

141.360 đ

 

BA CHỈ HEO TEAPO          

106.000 đ

 

ỨC GÀ GTT

197.880 đ

 

GÀ NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

209.700 đ

 

MÓNG GIÒ HEO TEAPO        

100.000 đ

 

SẤN MÔNG HEO TEAPO

80.350 đ