THỊT & TRỨNG   :  THỊT TƯƠI

THỊT THĂN NGOẠI BÒ WHITE RANGES

148.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ

385.000 đ

 

(BÒ ÚC) ĐẦU THĂN NGOẠI

159.450 đ

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

47.000 đ

 

THỊT BÒ CEBON XAY (ĐÔNG LẠNH)

99.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

149.000 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ FAU (RÚT XƯƠNG)

99.450 đ

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

81.000 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

THỊT SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU

142.400 đ

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

84.900 đ