TRỨNG

Trứng Cút Ba Huân _30 trứng

31.800 đ

 

Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

32.900 đ

 

Trứng Vịt Muối Ba Huân (4 Quả)

28.600 đ

 

Trứng Bắc Thảo Ba Huân (4 Quả)

29.700 đ

 

Trứng Bắc Thảo Ba Huân (4 Quả)

29.700 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

42.500 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

19.700 đ

 

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

54.700 đ

 

TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

70.000 đ

 

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

31.800 đ