Thịt Heo

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

102.000 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

105.000 đ

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

87.500 đ

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

81.200 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

80.800 đ

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

148.000 đ

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

90.000 đ

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

77.900 đ

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

112.000 đ