Thịt Heo

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

98.820 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

99.450 đ

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

81.000 đ

 

THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU (G)

76.875 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU (G)

142.400 đ

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

84.900 đ

 

ĐUÔI HEO HỮU CƠ FAU (G)

75.300 đ

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

110.000 đ