Thịt Heo

CỐT LẾCH HEO FAU

32.940 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ FAU (RÚT XƯƠNG)

99.450 đ

 

THỊT THĂN HEO HỮU CƠ FAU

81.000 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

THỊT NẠC ĐÙI HEO HỮU CƠ FAU

76.875 đ

 

THỊT SƯỜN NON HEO HỮU CƠ FAU

142.400 đ

 

THỊT NẠC HEO XAY HỮU CƠ FAU

84.900 đ

 

XƯƠNG ỐNG HEO HỮU CƠ FAU

103.600 đ

 

ĐUÔI HEO FAU

75.300 đ

 

CHÂN GIÒ HEO HỮU CƠ FAU

110.000 đ

 

THỊT NẠC THĂN TEAPO    

88.350 đ

 

THỊT NẠC VAI HEO TEAPO

88.350 đ