Thịt Gà, Vịt

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

PHI LÊ THĂN NỘI GÀ LB

47.850 đ

 

ỨC GÀ TA GTT 300G

197.880 đ

 

GÀ TA NỬA CON (0.6KG - 0.85KG)

228.600 đ

 

GÀ NÒI NAM BỘ NGUYÊN CON (1.2KG-1.7KG)

217.600 đ

 

CÁNH GÀ LEBOUCHER

96.760 đ

 

ỨC GÀ LEBOUCHER

43.045 đ

 

GÀ NỬA CON LB

69.900 đ

 

GÀ NGUYÊN CON

69.900 đ

 

ỨC VỊT PHI LÊ CEBON

514.860 đ