Thịt Bò

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

221.500 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

345.800 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

204.200 đ

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

439.750 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 100G

123.500 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

133.000 đ