Thịt Bò

THỊT THĂN NỘI BÒ RESERVA

329.000 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RESERVA

155.580 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RESERVA

238.400 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

200.550 đ

 

DẺ SƯỜN BÒ KOBE

443.600 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ HARVEY

607.500 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ HARVEY

333.000 đ

 

THỊT NẠC BỤNG BÒ HARVEY

187.477 đ

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

265.770 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ HARVEY

319.800 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ