THỊT TƯƠI

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

167.125 đ

 

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

98.820 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ HARVEY

333.000 đ

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

177.180 đ

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

138.320 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

81.650 đ

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 300G

175.900 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 100G

49.350 đ