THỊT TƯƠI

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

102.000 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

221.500 đ

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

345.800 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

204.200 đ

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ C.GRIM 250G

439.750 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ W. RANGES 100G

123.500 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC W.RANGES (G)

133.000 đ

 

THỊT BA CHỈ HEO HỮU CƠ (RÚT XƯƠNG) FAU (G)

105.000 đ