THỊT TƯƠI

ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

203.973 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

269.671 đ

 

THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

404.970 đ

 

THỊT BÒ THĂN VIỀN MỠ C.GRIM

382.250 đ

 

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

102.000 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

THỊT BÒ TƯƠI KHÔNG XƯƠNG ANGUSTUS (G)

221.500 đ

 

GÀ PHI LÊ GÒ CÔNG

386.049 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI BÒ CUBE RIVER (G)

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

366.250 đ

 

THỊT THĂN CHUỘT BÒ ÚC WHITE RANGES (G)

214.350 đ