THỊT ĐÔNG LẠNH

GÀ TÂY NGUYÊN CON NORBEST

1.310.100 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

149.975 đ

 

ĐÙI VỊT CEBON

97.700 đ

 

CHÂN GIÒ GÂN HEO CEBON

68.900 đ

 

SƯỜN VAI CEBON

86.400 đ

 

CHÂN GIÒ HEO NẠC CEBON

100.500 đ

 

NẠC THĂN HEO CEBON

105.600 đ

 

SƯỜN CẮT KIỂU PHÁP TEXAS

221.900 đ

 

BA RỌI SƯỜN RÚT XƯƠNG TEXAS

219.800 đ

 

SƯỜN NON HEO CEBON ĐÔNG LẠNH

70.400 đ

 

THỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG LẠNH JEAN LARNAUDIE (CON 1-1.5KG)

379.600 đ

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 200G

179.500 đ