THỊT ĐÓNG HỘP   :  Xúc Xích

XÚC XÍCH DRY PEPPERONI

40.500 đ

 

XÚC XÍCH BÒ CEBON

34.700 đ

 

XÚC XÍCH Ả RẬP

36.000 đ

 

XÚC XÍCH CHORIZO

32.000 đ

 

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOU

29.000 đ

 

XÚC XÍCH TOULOUSE CEBON

30.000 đ

 

XÚC XÍCH HEO CEBON

30.600 đ

 

XÚC XÍCH VỊT CEBON

34.000 đ

 

XÚC XÍCH BÒ

65.940 đ

 

XÚC XÍCH BRISTISH

265.000 đ

 

XÚC XÍCH GERMAN

227.900 đ

 

XÚC XÍCH MERGUEZ

298.000 đ