Thịt Nguội

XÚC XÍCH VIÊN KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

129.000 đ

 

THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

THỊT NGUỘI LEVONI MORTADELLA BOLOGNA PIG ORO

120.700 đ

 

GIĂM BÔNG SERRANO

127.000 đ

 

CUORE SPECK HAM

112.900 đ

 

BÒ SẤY KHÔ

67.000 đ

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI

47.800 đ

 

THỊT PARMA HAM

98.000 đ

 

THỊT NGUỘI JAMON SERRANO CASADEMONT

126.120 đ

 

THỊT NGUỘI SPECK CUORE

78.000 đ

 

THỊT NGUỘỊ MORTADELLA CUORE

67.000 đ

 

BA RỌI HUN KHÓI

46.700 đ