Thịt Nguội

THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

98.320 đ

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

29.000 đ

 

GÀ XÔNG KHÓI CASADEMONT (G)

52.000 đ

 

XÚC XÍCH LÁT MỎNG VÀ THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

THỊT NGUỘI LEVONI MORTADELLA BOLOGNA PIG ORO

120.700 đ

 

GIĂM BÔNG SERRANO (G)

127.000 đ

 

THỊT HEO MUỐI SẤY CUORE 80G

78.000 đ

 

BÒ HUN KHÓI PASTRAMI (G)

47.800 đ

 

THỊT GIĂM BÔNG PARMA (G)

98.000 đ

 

THỊT NGUỘI JAMON SERRANO CASADEMONT

126.120 đ

 

THỊT TẨM GIA VỊ SẤY CUORE 80G

78.000 đ

 

CHẢ MORTADELLA CUORE 80G

67.000 đ