Thịt Nguội

THỊT NGUỘI PROSCIUTTO CUORE

82.090 đ

 

THỊT TẨM GIA VỊ SẤY SPECK CUORE

384.179 đ

 

CHẢ MOTARDELLA CUORE

63.045 đ

 

GIÒ LỤA CEBON

63.000 đ

 

GIÒ THỦ CEBON

72.600 đ

 

THỊT JAMBON LỢN MUỐI LAFARGUE (G)

98.320 đ

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

30.000 đ

 

GÀ XÔNG KHÓI CASADEMONT (G)

52.000 đ

 

XÚC XÍCH LÁT MỎNG VÀ THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

THỊT NGUỘI LEVONI MORTADELLA BOLOGNA PIG ORO

120.700 đ

 

GIĂM BÔNG SERRANO (G)

127.000 đ

 

THỊT HEO MUỐI SẤY CUORE 80G

78.000 đ