THỊT ĐÓNG HỘP

THỊT NGUỘI PROSCIUTTO CUORE

82.090 đ

 

THỊT TẨM GIA VỊ SẤY SPECK CUORE

384.179 đ

 

CHẢ MOTARDELLA CUORE

63.045 đ

 

XÚC XÍCH SALAMI SPICY CUORE

69.000 đ

 

XÚC XÍCH SALAMI MILANO CUORE

345.000 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

GIÒ LỤA CEBON

63.000 đ

 

GIÒ THỦ CEBON

72.600 đ

 

XÚC XÍCH TOULOUSE XÔNG KHÓI

92.500 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET PIMIENTA VERDE CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

COMBO (XÚC XÍCH Ý + XÚC XÍCH Ý CAY) CUORE

127.400 đ