THỊT & TRỨNG

PATE THỊT VÀ NẤM RỪNG XAY FORESTIÈRE AUX BOLET

99.700 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ RIVER

207.575 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

312.360 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ RIVER

414.960 đ

 

Trứng Gà 3 Huân Omega 3 Hộp 6 Trứng

32.900 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ WHITE RANGES

244.950 đ

 

NẠC LƯNG BÒ CAPE GRIM

527.700 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ MAGARET

340.800 đ

 

THỊT THĂN NGOẠI BÒ WHITE RANGES

148.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ

385.000 đ

 

(BÒ ÚC) ĐẦU THĂN NGOẠI

159.450 đ

 

ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE

179.500 đ