THỊT & TRỨNG

THỊT NGUỘI PROSCIUTTO CUORE

82.090 đ

 

THỊT TẨM GIA VỊ SẤY SPECK CUORE

384.179 đ

 

CHẢ MOTARDELLA CUORE

63.045 đ

 

ĐUÔI THĂN NGOẠI DIAMANTINA

203.973 đ

 

ĐẦU THĂN NGOẠI DIAMANTINA

269.671 đ

 

XÚC XÍCH SALAMI SPICY CUORE

69.000 đ

 

XÚC XÍCH SALAMI MILANO CUORE

345.000 đ

 

THỊT HEO MUỐI SẤY COPPA CUORE

384.179 đ

 

THĂN NỘI DIAMANTINA (AUS BEEF)

404.970 đ

 

THỊT BÒ THĂN VIỀN MỠ C.GRIM

382.250 đ

 

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ