THỊT & TRỨNG

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500 đ

 

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ THẢO MỘC MIỀN PROVENCE LOUISE FINET 180G

147.300 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

31.800 đ

 

THỊT BÒ FUJI ĐÔNG LẠNH 200G

157.900 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

200.550 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

32.940 đ

 

DẺ SƯỜN BÒ KOBE

443.600 đ

 

THỊT ỨC BÒ KOBE

167.125 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET PIMIENTA VERDE CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

SƯỜN NON HEO CEBON ĐÔNG LẠNH

70.400 đ