THỊT & TRỨNG

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500 đ

 

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ THẢO MỘC MIỀN PROVENCE LOUISE FINET 180G

147.300 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

31.800 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

167.125 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

98.820 đ

 

ĐÙI VỊT CEBON

97.700 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

CHÂN GIÒ GÂN HEO CEBON

68.900 đ

 

SƯỜN VAI CEBON

86.400 đ

 

CHÂN GIÒ HEO NẠC CEBON

100.500 đ