THỊT & TRỨNG

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

31.800 đ

 

GÀ TÂY NGUYÊN CON NORBEST

1.310.100 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

167.125 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

102.000 đ

 

GIÒ LỤA CEBON

63.000 đ

 

GIÒ THỦ CEBON

72.600 đ

 

ĐÙI VỊT CEBON

97.700 đ

 

GIÒ SỐNG FAU 350G

87.325 đ

 

CHÂN GIÒ GÂN HEO CEBON

68.900 đ