THỊT & TRỨNG

TRỨNG VỊT OMEGA 3-6-9 VNFLAVOR 350G

38.500 đ

 

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ THẢO MỘC MIỀN PROVENCE LOUISE FINET 180G

147.300 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET CON HIGOS CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

TRỨNG CÚT BA HUÂN (30 TRỨNG)

31.800 đ

 

THỊT BÒ FUJI ĐÔNG LẠNH 200G

157.900 đ

 

MÔNG NGOẠI BÒ KOBE

200.550 đ

 

XÚC XÍCH MINI FUET QUESCO CABRALES CASADEMONT 80G

99.700 đ

 

THỊT CỐT LẾCH HEO HỮU CƠ FAU

98.820 đ

 

CHÂN GIÒ GÂN HEO CEBON

47.700 đ

 

SƯỜN VAI CEBON

86.400 đ

 

CHÂN GIÒ HEO NẠC CEBON

100.500 đ

 

NẠC THĂN HEO CEBON

105.600 đ