THỊT ĐÓNG HỘP   :  Thịt Hộp

KHÔ BÒ VỊ TIÊU JACK LINKS

68.700 đ

 

KHÔ BÒ VỊ TERY JACK LINKS

68.700 đ

 

KHÔ BÒ TỰ NHIÊN JACK LINKS

68.700 đ

 

ỐC SEN LỘT VỎ ĐÓNG HỘP ESCARGOT

694.800 đ

 

CÀ RY NHẬT CAY NO.1 JAWA

129.600 đ

 

SMOKED COD LIVER

108.700 đ