THỊT ĐÔNG LẠNH

THỊT BÒ FUJI ĐÔNG LẠNH 200G

157.900 đ

 

BA RỌI SƯỜN RÚT XƯƠNG TEXAS

219.800 đ

 

SƯỜN NON HEO CEBON ĐÔNG LẠNH

70.400 đ

 

THỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG LẠNH JEAN LARNAUDIE (CON 1-1.5KG)

379.600 đ

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ ĐÔNG LẠNH 500G

520.000 đ

 

THỊT ỨC VỊT ĐÔNG LẠNH ROUGIE 200G

179.500 đ

 

GÀ ĐÔNG LẠNH NGUYÊN CON HALAL

432.000 đ

 

THĂN NGOẠI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

149.000 đ

 

XƯƠNG ỐNG BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH)

47.000 đ

 

THỊT BÒ CEBON XAY 300G

99.000 đ

 

THỊT THĂN NỘI BÒ CEBON (ĐÔNG LẠNH) 300G

149.000 đ

 

THỊT HEO XAY CEBON

70.400 đ