THỊT ĐÓNG HỘP

ỐC SÊN LỘT VỎ ĐÓNG HỘP ESCARGOT 800G

694.800 đ

 

DẠ DÀY CỪU NHỒI HAGGIS GRANTS 392G

194.500 đ

 

THỊT VỊT XAY NHUYỄN RILLETTES CEBON (G)

37.000 đ

 

GÀ XÔNG KHÓI CASADEMONT (G)

52.000 đ

 

XÚC XÍCH PALIN KHÔ DẠNG VIÊN LOSTE TRADI-FRANCE (G)

119.680 đ

 

XÚC XÍCH UNGHERESE

146.900 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ ĐAN MẠCH

39.800 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ BATON (G)

37.000 đ

 

XÚC XÍCH MILANO

156.700 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ TẨM TIÊU (G)

53.000 đ

 

XÚC XÍCH NAPOLI

115.500 đ

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

35.000 đ