THỊT & TRỨNG   :  THỊT ĐÓNG HỘP

CÀ RY NHẬT CAY S&B

355.700 đ

 

SMOKED COD LIVER

108.700 đ

 

XÚC XÍCH VIÊN KHÔ LOSTE TRADI-FRANCE

129.000 đ

 

XÚC XÍCH UNGHERESE

146.900 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ ĐAN MẠCH

39.800 đ

 

XÚC XÍCH BATON

37.000 đ

 

XÚC XÍCH MILANO

156.700 đ

 

XÚC XÍCH KHÔ TẨM TIÊU

53.000 đ

 

XÚC XÍCH NAPOLI

115.500 đ

 

XÚC XÍCH CÂY CHORIZO

35.000 đ

 

THỊT NGUỘI TAPAS CASADEMONT

160.160 đ

 

XÚC XÍCH FELINO

185.900 đ