THỊT ĐÓNG HỘP

PATE CHIM CÚT VÀ NẤM MORILLES LOUISE FINET 180G

147.300 đ

 

PATE THỊT CHIM CÚT VÀ NẤM MORILLES LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT THỎ RỪNG VÀ LÁ HƯƠNG THẢO LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT VỊT VÀ QUẢ OLIU LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ HOA HÚNG TÂY LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT THỎ RỪNG & LÁ HƯƠNG THẢO LOUISE FINET 180G

112.000 đ

 

PATE THỊT VỊT & QUẢ OLIU LOUISE FINET 180G

112.000 đ

 

PATE THỊT & NẤM RỪNG LOUISE FINET 180G

112.000 đ

 

PATE THỊT VÀ NẤM BOLET LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE LUNCHEO MEAT JEAN FLOC'H 400G

67.900 đ

 

GIĂM BÔNG ĐÙI (G)

29.000 đ

 

PATE GAN VỊT NGUYÊN MIẾNG LARNAUDIE 180G

937.600 đ