NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Thanh Ngũ Cốc

NGŨ GỐC HỖN HỢP DÂU TÂY & GOJI BERRY PURE GOOD

79.500 đ

 

NGŨ CỐC HỖN HỢP CAM & CACAO PURE GOOD

72.500 đ

 

NGŨ CỐC HỖN HỢP CACAO, BẠC HÀ PURE GOOD

72.500 đ

 

NGŨ CỐC HỖN HỢP CAFE & CACAO

72.500 đ

 

NGŨ CỐC HỖN HỢP DỪA, CHUỐI & HẠT CHIA

72.500 đ

 

THANH NGŨ CỐC WATTLESEED HUSK CACAO A.SUPERFOOD    

89.600 đ

 

THANH NGŨ CỐC LEMON SEED WONDER A.SUPERFOOD  

89.600 đ

 

THANH NGŨ CỐC DESERT TRIBE TROPICAL A.SUPERFOOD

89.600 đ

 

BÁNH NGŨ CỐC YẾN MẠCH, ĐÀO & HẠNH NHÂN CARMAN'S

188.400 đ

 

BÁNH NGŨ CỐC YẾN MẠCH & NAM VIỆT QUẤT

196.000 đ

 

BÁNH NGŨ CỐC PROTEIN CARMAN'S

196.500 đ

 

BÁNH NGŨ CỐC HẠNH NHÂN & NAM VIỆT QUẤT CARMAN'S

188.900 đ