TRÁI CÂY TƯƠI   :  Táo

TÁO XANH

62.850 đ

 

TÁO HỒNG HIDDEN

174.850 đ

 

TÁO ROCKIT

169.800 đ

 

TÁO KINSEI

193.700 đ