THỨC UỐNG   :  SỮA

SỮA CHUA VỊ XOÀI YOPLAIT

24.750 đ

 

SỮA CHUA ÍT ĐƯỜNG PIZZA 4PS

22.000 đ

 

SỮA CHUA DÂU RỪNG EHRMANN

51.700 đ

 

SỮA CHUA DÂU EHRMANN

51.700 đ

 

SỮA CHUA ALOE VERA EMMI

37.000 đ

 

SỮA CHUA UỐNG VIỆT QUẤT EMMI

37.000 đ

 

SỮA CHUA UỐNG DÂU EMMI

37.000 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG EMMI GREEK

374.600 đ

 

SỮA CHUA EMMI PREMIUM PLAIN

259.000 đ

 

SỮA CHUA AI CẬP FARMERS UNION

163.700 đ

 

SỮA CHUA VỊ THƯỜNG FARMERS UNION

215.860 đ

 

SỮA CHUA VỊ DỪA FARMERS U. GREEK

59.800 đ