SỮA

SỮA TIỆT TRÙNG ÍT BÉO (1.5%) EMMI SWISS 1L

86.000 đ

 

SỮA CHUA VỊ TÁO XANH ELLE & VIRE 125G

22.500 đ

 

SỮA CHUA UỐNG VIỆT QUẤT EMMI

37.000 đ

 

SỮA CHUA UỐNG VỊ DÂU EMMI 150ML

37.000 đ

 

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG NGUYÊN KEM EMMI SWISS 1L

80.590 đ

 

SỮA TIỆT TRÙNG EMMI SWISS 250ML

29.890 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP KHÔNG ĐƯỜNG EMMI 1KG

374.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ CHERRY ELLE & VIRE 125G

23.500 đ

 

SỮA CHUA CÓ ĐƯỜNG EMMI 1KG

259.000 đ

 

SỮA CHUA DÂU ELLE & VIRE 0.1% BÉO 125G

23.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ TỰ NHIÊN CÓ ĐƯỜNG ELLE & VIRE 125G

22.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ ĐÀO VÀ CHANH DÂY ELLE & VIRE 125G

22.500 đ