THỨC UỐNG   :  SỮA

SỮA CHUA VỊ MẬN ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA TÁO XANH ÍT BÉO ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA CHERRY ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA DÂU ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ TỰ NHIÊN ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA ĐÀO VÀ CHANH DÂY ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA XOÀI ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VIỆT QUẤT ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA NAM VIỆT QUẤT ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ TỰ NHIÊN GREEK STYLE ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA MẬT ONG KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA MÂM XÔI KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ