Sữa Thanh Trùng

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG BARISTA KHÔNG ĐƯỜNG 1,8L

79.500 đ

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 950ML

47.200 đ

 

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG MOO MILK 300ML

19.300 đ

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG ĐÀ LẠT MILK

11.688 đ

 

SỮA THANH TRÙNG SÔ CÔ LA DALAT MILK

13.300 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 950ML

43.000 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 450ML

22.300 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 180ML

11.680 đ

 

SỮA THANH TRÙNG DÂU DALAT MILK

13.281 đ

 

SỮA THANH TRÙNG CÓ ĐƯỜNG FARM MILK

19.700 đ

 

SỮA THANH TRÙNG KHÔNG ĐƯỜNG FARM MILK

19.700 đ