Sữa Chua

SỮA CHUA CÓ ĐƯỜNG DALAT MILK

49.700 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 500G

49.700 đ

 

SỮA CHUA VỊ KEM CHANH DAIRY FARMERS 150G

54.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ MẬT ONG NHIỀU KEM D. FARMERS 150G

54.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU NHIỀU KEM D.FARMERS 150G

54.600 đ

 

SỮA CHUA HỖN HỢP CÁC LOẠI DÂU YOPLAIT 125G

24.750 đ

 

SỮA CHUA VỊ XOÀI YOPLAIT 125G

24.750 đ

 

SỮA CHUA VỊ CHANH DÂY PIZZA 4P'S 90G

22.000 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU TÂY PIZZA 4P'S 90G

24.700 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG HOMEMADE PIZZA 4P'S 90G

22.000 đ

 

SỮA CHUA ÍT ĐƯỜNG PIZZA 4PS 90G

22.000 đ

 

SỮA CHUA DÂU RỪNG EHRMANN

51.700 đ