Sữa Chua

SỮA CHUA VỊ ĐÀO DALAT MILK 100G

10.490 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 100G

9.950 đ

 

SỮA CHUA CÓ ĐƯỜNG DALAT MILK

39.900 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG DALAT MILK 500G

39.900 đ

 

SỮA CHUA VỊ KEM CHANH DAIRY FARMERS 150G

57.700 đ

 

SỮA CHUA VỊ MẬT ONG NHIỀU KEM D. FARMERS 150G

57.700 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU NHIỀU KEM D.FARMERS 150G

57.700 đ

 

SỮA CHUA HỖN HỢP CÁC LOẠI DÂU YOPLAIT 125G

26.800 đ

 

SỮA CHUA VỊ XOÀI YOPLAIT 125G

26.800 đ

 

SỮA CHUA VỊ CHANH DÂY PIZZA 4P'S 90G

22.000 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU TÂY PIZZA 4P'S 90G

24.700 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG HOMEMADE PIZZA 4P'S 90G

22.000 đ