SỮA  :  Sữa Chua

SỮA CHUA TRÁI CÂY THƠM ELLE & VIRE

22.500 đ

 

SỮA CHUA VIỆT QUẤT EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA DÂU EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA XOÀI EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ ĐÀO EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ DÂU EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA VỊ VIỆT QUẤT EMMI GREEK STYLE 2%

68.600 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG EMMI GREEK 0%

68.700 đ

 

SỮA CHUA NHA ĐAM EMMI

29.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ VANILLA MILKANA

17.400 đ