Sữa Chua

SỮA CHUA MẬT ONG KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA MÂM XÔI KIỂU HY LẠP ELLE & VIRE

31.400 đ

 

SỮA CHUA VỊ DỨA ELLE & VIRE 125G

23.500 đ

 

SỮA CHUA VỊ VIỆT QUẤT EMMI 100G

23.600 đ

29.500 đ

SỮA CHUA DÂU EMMI 100G

23.600 đ

29.500 đ

SỮA CHUA PHÚC BỒN TỬ EMMI 100G

23.600 đ

29.500 đ

SỮA CHUA VỊ XOÀI EMMI 100G

23.600 đ

29.500 đ

SỮA CHUA ÍT BÉO EMMI 100G

23.600 đ

29.500 đ

SỮA CHUA HY LẠP VỊ ĐÀO 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP VỊ DÂU 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA HY LẠP VỊ VIỆT QUẤT 2% BÉO EMMI 150G

68.600 đ

 

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG EMMI GREEK 0%

68.700 đ