Sốt Ướp

SỐT ƯỚP HEO BEKSUL BULGOGI

41.900 đ

 

SỐT ƯỚP BÒ BEKSUL BULGOGI

38.500 đ

 

SỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG SATAY YEOS 430G

94.600 đ

 

SỐT WORCESTERSHIRE CRYSTAL

85.700 đ

 

GỪNG NGHIỀN HỮU CƠ JENSENS 220G

119.000 đ

 

SỐT ƯỚP THỊT A1 283G

79.600 đ

 

SỐT HP TRUYỀN THỐNG 255G

88.091 đ

 

SỐT WORCESTERHIRE HIỆU LEA & PERRINS 290ML

141.000 đ

 

SỐT LEA & PERRINS WORCESTERSHIRE SAUCE

65.835 đ

 

SỐT CAY NỒNG MEXICAN VALENTINA

105.600 đ

 

SỐT CAY MEXICAN VALENTINA

105.600 đ

 

SỐT CÀ CHUA CASTELLO 400G

43.000 đ