Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

SỐT MÌ Ý SICILIANA CASTELLO 350G

76.700 đ

 

SỐT SPAGHETTI HÚNG QUẾ TÂY CASTELLO 350G

76.700 đ

 

SỐT MÌ Ý ARRABBIATA CASTELLO 350G

76.700 đ

 

SỐT CÀ CHUA LEGGO 250G

112.400 đ

 

SỐT PESTO ĐỎ COLAVITA 135G

89.600 đ

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI TÁCH VỎ HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

69.900 đ

 

SỐT CÀ CHUA XAY NHUYỄN LEGGO 410G

111.000 đ

 

CÀ CHUA CẮT HẠT LỰU ANNALISA 400G

39.000 đ

 

CÀ CHUA NGUYÊN QUẢ ĐÓNG HỘP ANNALISA 400G

35.887 đ