CÁC LOẠI SỐT   :  Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

SỐT MỲ Ý VỊ HÚNG QUẾ TÂY DE CECCO

156.000 đ

 

SỐT MỲ Ý VỊ OLIU DE CECCO

156.000 đ

 

SỐT CÀ CHUA LEGGO

112.400 đ

 

SỐT RED PESTO COLAVITA

89.600 đ

 

SỐT TRADITIONAL PREGO

86.317 đ

 

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI TÁCH VỎ GLOBAL ORGANICS

85.800 đ

 

SỐT CÀ CHUA PUREE

111.000 đ

 

CÀ CHUA HẠT LỰU ANNALISA

39.000 đ

 

CÀ CHUA BÓC VỎ ANNALISA

35.887 đ