CÁC LOẠI SỐT   :  Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

CÀ CHUA NGUYÊN TRÁI TÁCH VỎ GLOBAL ORGANICS

85.800 đ

 

SỐT CÀ CHUA PUREE

111.000 đ

 

CÀ CHUA HẠT LỰU ANNALISA

39.000 đ

 

CÀ CHUA BÓC VỎ ANNALISA

35.887 đ