HÀNG KHÔ   :  SIÊU THỰC PHẨM

MẬT ONG MANUKA UMF 5+

997.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA UMF 12+ TAHI BEE

1.639.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 10+ TAHI

1.483.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA HONEY UMF 8+ TAHI

1.185.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 70+ AIRBORNE

1.480.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 25+ AIRBORNE

1.090.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS UMF 5+

919.250 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS 10+

1.654.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA TAYLOR PASS BLEND

573.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 250+ TASMANIAN 250G

1.595.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 400+ TASMANIAN 250G

2.193.000 đ

 

MẬT ONG MANUKA 250+ TASMANIAN 500G

2.925.000 đ