Rau Gia Vị

HÀNH LÁ (G)

6.600 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

11.200 đ

 

RAU THƠM HỖN HỢP NICO YASAI

29.500 đ

 

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

18.000 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

45.000 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

27.500 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO DLG

15.900 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO

13.500 đ

 

KINH GIỚI CAY RC (G)

10.500 đ

 

LÁ XÔ THƠM RC (G)

6.300 đ

 

CỎ XẠ HƯƠNG RC (G)

8.000 đ

 

LÁ BẠC HÀ CHOCOLATE

11.140 đ